Canada
Toronto
UK
London
Australia
Sydney
Sri Lanka
Colombo

உலகச் செய்திகள்

முல்லைத்தீவு கேப்பாபுலவு கிராமசேவகர் பிரிவில் முன்பள்ளி கட்ட...

Sunday 27th Aug 2017 01:49 AM

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் 1990/1991 ஆம் ஆண்டு கலை, வர்த்தக மற்றும் முகாமைத்துவ பிரிவு மாணவர்களின் உதவி