Canada
Toronto
UK
London
Australia
Sydney
Sri Lanka
Colombo

இந்தியச் செய்திகள்

பத்திரிகையாளர் கே.ஜி.மகாதேவா நினைவு சிறுகதைப் போட்டி

Tuesday 12th Sep 2017 00:24 AM

திருச்சியில் மிகச் சிறப்பாக நடந்தது

இன்று (10/9 /2 017/ பத்திரிகையாளர் கே.ஜி.மகாதேவா நினைவு சிறுகதைப் போட்டி பரிசளிப்பு விழா திருச்சியில் மிகச் சிறப்பாக நடந்தது.